Vous utilisez un navigateur obsolète . Par conséquent, la mise en page de notre site web peut ne pas s'afficher également. Pour une meilleure expérience et une meilleure sécurité, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur vers une version plus récente.

Op een duurzame manier
je brevet aanvragen

De FOD mobiliteit digitaliseert de aanvraag van pleziervaart brevetten met een digitaal portaal. Dit portaal maakt het mogelijk om online een aanvraag in te dienen voor een brevet, de status van een aanvraag op te volgen of een duplicaat van een brevet te downloaden.

Het portaal is toegankelijk via de website van de FOD Mobiliteit en past in het kader van de digitalisering van de overheidsdiensten en de vereenvoudiging van de administratieve procedures. Het portaal biedt verschillende voordelen voor de gebruikers zoals een snellere behandeling van de aanvragen, een betere communicatie met de administratie en een vermindering van de papieren documenten.

De verschillende brevetten

De nationale brevetten zijn verplicht voor het besturen van pleziervaartuigen op de binnenwateren en op zee. Er zijn drie soorten brevetten: het beperkt stuurbrevet, het algemeen stuurbrevet en het certificaat van radiotelefonist. De brevetten hebben een onbeperkte geldigheidsduur en kunnen worden aangevraagd door personen die minstens 16 jaar oud zijn.

Om een brevet te verkrijgen moet men slagen voor een theoretisch examen dat wordt georganiseerd door de FOD Mobiliteit of door een erkende federatie. Men moet ook beschikken over een medisch attest dat de lichamelijke geschiktheid aantoont. Voor het beperkt certificaat van radiotelefonist moet men bovendien slagen voor een praktisch examen.

Beschikt u over een oud brevet dat kan u met dit brevet ook inloggen in het nieuwe portaal. Uw oude brevet wordt dan automatisch gedigitaliseerd en is zo ook beschikbaar op uw smartphone.

De FOD Mobiliteit en Vervoer nodigt alle kandidaten en houders van nationale brevetten uit om gebruik te maken van dit nieuwe instrument om hun administratieve stappen te vergemakkelijken.

Meer informatie vindt u op de website https://mobilit.belgium.be/nl/news/pleziervaart-digitaliseert-nationale-brevetten-met-digitaal-portaal