Vous utilisez un navigateur obsolète . Par conséquent, la mise en page de notre site web peut ne pas s'afficher également. Pour une meilleure expérience et une meilleure sécurité, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur vers une version plus récente.

Tips en tricks voor
het aanschaffen van een plezierboot

Overweegt u de aanschaf van uw eerste boot maar weet u niet waar te beginnen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u een weloverwogen keuze maakt en welke aspecten moet u in overweging nemen?

Het kopen van een boot is geen alledaagse beslissing; net zoals het kopen van een huis, betekent het bezitten van een eigen boot een belangrijke mijlpaal in uw leven. Het idee van plezierige momenten op het water met familie of vrienden is aantrekkelijk, maar het aankoopproces kan stressvol zijn met de bijkomende zorg over mogelijke verborgen gebreken.

Dit artikel begeleidt u stap voor stap door het aankoopproces en biedt hulp bij het nemen van de juiste beslissingen. We gaan er dan ook vanuit dat u al een bepaalde richting hebt gekozen op basis van uw persoonlijke wensen en gezinssamenstelling.

Waarom eigendomsdocumenten belangrijk zijn bij het kopen van een boot

Bij de aanschaf van een boot van een particulier is het cruciaal om te verifiëren of de verkoper daadwerkelijk de eigenaar van het schip is en dus bevoegd is om het te verkopen. In landen zoals Nederland, waar geen verplichte registratie bestaat, kan het verkrijgen van volledige zekerheid hierover soms uitdagend zijn, vooral bij oudere schepen. In gevallen waarin bevestigende facturen en kwitanties ontbreken kan een onderhoudshistorie in de vorm van op naam gestelde onderhouds- en stallingsfacturen iets meer zekerheid verschaffen. Ga ook steeds na of de boot vrij is van hypotheek / schulden.

Welke scheepsdocumenten zijn vereist?

In België geldt een registratieplicht voor vaartuigen met een lengte vanaf 2.5 meter. Op de website van Mobiliteit en vervoer treft u alle info.
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/registratie

Een vaarbewijs is echter steeds vereist voor het besturen van boten die langer zijn dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 km/u. Dit bewijs dient te allen tijde bij u aan boord te zijn.

Zolang de boot in Nederland wordt gebruikt, zijn er geen aanvullende documenten nodig (geen registratieplicht te Nederland). Wanneer een boot echter naar het buitenland (buiten Nederland) wordt gebracht, hetzij op eigen kiel, hetzij per trailer, zijn aanvullende registratiedocumenten vereist. Zoals bv. een Belgische registratie of een teboekstelling in het Nederlands Kadaster met bijkomende Zeebrief. Controleer steeds de geldende vereisten in het land van je bestemming / vaargebied.

De wet stelt CE-markering verplicht voor een boot

Sinds 1998 is het verplicht om een CE-markering aan te brengen op pleziervaartuigen dewelke in de handel gebracht werden of in bedrijf gesteld werden. De CE-markering fungeert als een indicatie dat het betreffende product voldoet aan de wettelijke vereisten, met inbegrip van normen op het gebied van veiligheid, gezondheid, en milieu. De herkenning van de CE-markering wordt bepaald door de letters C en E die op het product zijn aangebracht.

Op dit plaatje kun je dus in één oogopslag zien voor welk type wateren jouw boot ontworpen is.

  • Categorie A staat voor oceaan
  • B voor zee
  • C voor kust
  • D staat voor beschutte wateren

Ook zie je met hoeveel mensen aan boord je veilig zou kunnen varen en of jouw boot niet te zwaar beladen is voor een veilige tocht.

BTW-verklaring of BTW-bewijs

In 1993 werd de Omzetbelasting Binnenmarkt van de Europese Unie van kracht, waardoor schepen zonder opnieuw invoerrechten en BTW te betalen, vrijelijk in andere EU-landen kunnen worden ingevoerd en gebruikt. Afhankelijk van lokale wet- en regelgeving is het mogelijk dat het schip ook voor langere perioden in een ander EU-land kan verblijven, op voorwaarde dat het schip geregistreerd is in het land van herkomst en dat de BTW aantoonbaar binnen de EU is voldaan. Deze regeling trad op 1 januari 1985 in werking, waarbij schepen van vóór deze datum automatisch worden geacht BTW te hebben voldaan. De eigenaar kan aantonen dat de BTW voor het schip is voldaan door het tonen van het oorspronkelijke betalingsbewijs (aankoopfactuur). Deze factuur moet zowel het bedrag als het percentage van de (Europees) betaalde BTW vermelden.

Bij het ontbreken van een (kopij van de) originele aankoopfactuur, kan, voor een vaartuig origineel in Nederland aangekocht, in Nederland eventueel een BTW-verklaring worden aangevraagd bij de belastingdienst, mits aan bepaalde volgende voorwaarden wordt voldaan.

Meer info kan u hier bekomen:
Belastingdienst/Douane Roosendaal
Team Jachten Vlissingen,
Telefoon 088- 1575355.
E-mail: douane.landelijk.team.jachten@belastingdienst.nl

Vraag bij aankoop van een (gebruikt) schip altijd naar het bewijs dat de BTW is voldaan. Een verklaring op een verkoopovereenkomst heeft geen waarde!

Bij verkoop geeft u dit bewijs weer door aan de nieuwe eigenaar; het BTW bewijs hoort bij het schip.

Bij het overschrijden van grenzen binnen de Europese Unie vinden over het algemeen geen controles meer plaats en is melding van de doorgang ook niet vereist. Daarentegen voert de douane, vooral tijdens vakantieperiodes, willekeurige controles uit die niet beperkt blijven tot grensovergangen. Aan de buitengrenzen van de Schengenlanden worden echter wel controles uitgevoerd, en het is verplicht om melding te maken voor inspectie van documenten en goederen. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de verplichte indiening van een bemanningslijst in veel landen.

Een eerste bezichtiging

Bij een eerste bezichtiging is het belangrijk om vast te stellen of de eigenaar voldoende specifieke kennis heeft van de boot en een redelijke reden heeft om tot verkoop over te gaan. Onderzoek vervolgens aan de hand van vergelijkbare boten die op de markt worden aangeboden welke prijsklasse gangbaar is voor dit type boot. Als de aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, is er hoogstwaarschijnlijk een goede reden voor!

In de meeste gevallen bevindt een boot zich niet direct bij de eigenaar thuis, maar eerder in een loods of jachthaven. Indien de interesse na de eerste bezichtiging blijft, probeer dan iemand in de jachthaven aan te spreken, bij voorkeur de havenmeester of de beheerder van de bootshop, om te bevestigen of de aanbieder daadwerkelijk de eigenaar van het schip is. Probeer ook meer te weten te komen over het gebruikspatroon van de afgelopen jaren.

Test de boot op het water indien mogelijk

In de regel komen de kosten van een testvaart, zoals kraanhuur, het eventueel inhuren van een schipper en brandstof, voor rekening van de koper en niet van de verkoper. Desondanks blijft een uitgebreide testvaart de meest effectieve manier om te beoordelen of de boot naar behoren functioneert. Motoren dienen snel aan te slaan en moeten na enkele minuten trillingsarm draaien. Overmatige trillingen kunnen wijzen op onbalans, versleten lagers, enzovoort. Bij zeilboten is een zorgvuldige inspectie van bv. de zeilgarderobe essentieel, evenals het testen van het probleemloze functioneren van lieren. Een grootzeil dat moeizaam gehesen kan worden, geeft veel informatie over de staat van onderhoud. Rokende uitlaten kunnen duiden op overmatig olieverbruik of een lekkende koppakking, wat mogelijk wijst op naderend onheil, afhankelijk van de kleur van de rook.

Een aankoopkeuring is cruciaal

Een grondige aankoopkeuring door een gekwalificeerde expert is essentieel om toekomstige problemen te voorkomen. Hoewel een gebruikte boot er visueel wellicht perfect uitziet, kunnen er onderhuids verborgen gebreken zijn die uiteindelijk leiden tot aanzienlijke onverwachte kosten. Deze aankoopkeuring omvat een gedetailleerd onderzoek tot in de ontoegankelijkste ruimtes, waarbij alle afzonderlijke componenten en overige uitrusting nauwlettend worden beoordeeld. Zowel de romp als de opbouw ondergaan vochtmetingen, en in het geval van glasvezelversterkte polyesterbouw wordt ook gezocht naar sporen van osmose. Bij boten van staal- of aluminiumbouw wordt de huiddikte op verschillende plaatsen gemeten, terwijl ook vochtpercentages worden vastgesteld. In sommige gevallen zal een verzekeraar of bankier een rapport eisen dat is opgesteld door een beëdigde jachtexpert.

Uw aankoop financieren

Bij de aanschaf van een boot is vaak geheel of gedeeltelijke financiering van toepassing. Het is raadzaam om niet overhaast te beslissen en offertes op te vragen bij meerdere partijen. De voorwaarden dienen zorgvuldig te worden bestudeerd en vergeleken. Houd in gedachten dat het kopen van een boot slechts de eerste stap is; de exploitatie ervan komt op de tweede plaats. Het overmaken van een aanbetaling moet altijd plaatsvinden naar een speciale derdenrekening van de werf of makelaar. Dit biedt enige zekerheid mocht een onderneming failliet gaan voordat de boot wordt afgeleverd.

Zorg voor een goede verzekering voor uw boot

Het afsluiten van een verzekering is net zo essentieel als bij een auto en moet overeenkomen met het verwachte gebruik en de beoogde vaargebieden. Een boot die alleen op een binnenmeer wordt gebruikt, vereist een andere dekking dan een jacht dat grote wateren bevaart.

Belangrijke dekkingen zijn onder andere diefstal, brand en stormschade.

Daarnaast is een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsdekking van minimaal € 5.000.000,- aan te bevelen, wat zekerheid biedt in geval van schade aan derden, zoals aanvaringen, schade aan waterwegen of haveninstallaties, ….

Kies voor een onafhankelijke verzekeringsmakelaar met specifieke kennis, zoals Huysman Yacht verzekeringen.