U gebruikt een sterk verouderde browser. Hierdoor kan het zijn dat de layout van onze website minder goed wordt weergegeven. Voor een betere gebruikservaring én een betere beveiliging raden wij u aan uw browser te updaten naar een nieuwere versie.

Juridische perikelen doen zich vaker voor dan u denkt. Een tochtje met uw vaartuig kan helaas ook uitmonden in een juridisch geschil. Een rechtsbijstandsverzekering garandeert u juridische hulp, zonder dat u wakker ligt van de bijkomende kosten.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een niet-verplichte overeenkomst waarbij de verzekeraar de kosten van een mogelijk juridisch geschil op zich neemt. In de eerste plaats kan u kosteloos juridisch advies inwinnen. Komt het daadwerkelijk tot een procedure? Dan heeft u de optie om een advocaat naar keuze in te schakelen. Let op: de rechtsbijstandsverzekering moet de aanstelling van uw advocaat eerst goedkeuren.

De dekkingsgrenzen zijn meestal voldoende ruim, zodat u geen risico loopt om zelf nog te delen in de bijkomende kosten.

Soorten rechtsbijstandsverzekeringen

Er bestaan twee soorten rechtsbijstandsverzekeringen: de gecombineerde polis en alleenstaande verzekering.

Gecombineerde polis

Bij een gecombineerde polis is de rechtsbijstand gekoppeld aan een hoofdwaarborg, zoals een BA-verzekering voor een auto, woning of voor een pleziervaartuig. U kan er dus enkel een beroep op doen:

  • wanneer de gebeurtenis waardoor het geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering en
  • wanneer het geschil een niet-contractuele oorsprong heeft.

De dekking en het verzekerd kapitaal zijn bij een gecombineerde polis dan ook beperkt.

Alleenstaande verzekering

Een alleenstaande verzekering sluit u af bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar en is een betere keuze. Een afzonderlijke polis biedt een ruimere dekking en komt tussen bij zowel contractuele als niet-contractuele geschillen. Het gaat van eerstelijns juridisch advies en het aanstellen van een deskundige, tot het inschakelen van een raadsman en het voeren van een gerechtelijke procedure. U heeft bovendien steeds vrije keuze welke expert, deskundige of raadsman u inschakelt.

Een bijkomend voordeel van een alleenstaande polis? De rechtsbijstandsverzekeraar treedt onafhankelijk op, terwijl de BA -en/of omniumverzekeraar soms gewrongen zit in een belangenconflict bij de gecombineerde polis.

Praktijkvoorbeelden

Enkele voorbeelden uit de praktijk benadrukken het nut van onafhankelijke rechtsbijstand.

1) De verzekerde koopt een tweedehandsvaartuig en stelt nadien verborgen gebreken vast waar de verkoper duidelijk het bestaan vanaf wist. In dit dossier stelde de rechtsbijstandsverzekering eerst een scheepsdeskundige aan. Het expertiserapport bevestigde de gebreken en onderbouwde ze met een technische argumentering. Nadien werd de klant bijgestaan door een raadsheer naar keuze, die de koop heeft laten vernietigen. Het vaartuig werd teruggebracht naar de oorspronkelijk eigenaar, en de klant kreeg zijn aankoopsom integraal terug.

2) De verzekerde gaat in Spanje een zeilwedstrijd varen en wordt tijdens de wedstrijd langs achter aangevaren door een Spanjaard. De klant stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de ontstane schade aan zijn vaartuig. De rechtsbijstandsverzekeraar stelde op basis van schadefoto’s en een herstelbestek de tegenpartij in gebreke. Een tegensprekelijke expertise door een Spaanse expert schiep vervolgens duidelijkheid over het schadebedrag. Gevolg? Het dossier verliep vlotter en de schade kon snel en rechtstreeks vergoed worden.

3) De verzekerde laat als goede huisvader de saildrive manchet van zijn vaartuig vervangen door een professional. Een paar zeiltochten later verliest hij plots alle voorstuwing. Na sleephulp bereikt hij veilig de haven waarna een duiker vaststelt dat de schroef ontbreekt. Ook wordt er schade aan de schroefas en het onderwaterschip vastgesteld. Na inspectie (ingesteld door de cascoverzekeraar) is het duidelijk dat de professional de schroef slecht heeft geborgen. De sleephulp en duikinterventie worden gedekt door de cascoverzekeraar. De klant wil ook een nieuw schroef. Om die schade te verhalen op de professional, schakelt hij de rechtsbijstand in. Op basis van het expertiserapport en verder minnelijke bemiddeling door de rechtsbijstandsverzekeraar, bereiken de klant en zijn scheepshersteller een akkoord.

4) De verzekerde beslist om een extra kast aan boord te plaatsen in de stijl van het interieur. Hij neemt hiervoor een gespecialiseerde scheepstimmerman onder de arm. De plannen worden getekend, bestekken goedgekeurd en de timmerman start de werken. Helaas duurt alles veel te lang, waarna de timmerman niks meer van hem laat horen. Na tussenkomst van de rechtsbijstandsverzekeraar (via aangetekend schrijven, voorstellen en opstarten mogelijke rechtsprocedures) geeft de timmerman terug teken van leven en wordt er een werkschema opgesteld en afgewerkt.

5) De verzekerde heeft motorschade opgelopen. Door vorst is de uitlaatcollector van één van de motoren gebarsten. De cascoverzekeraar wijst de dekking af: vorst is immers voorzienbaar en langzaam inwerkend. De klant had nochtans beide motoren een antivriesbehandeling gegeven en was het niet eens met deze afwijzing van zijn omniumverzekeraar. Een tegenexpertise (aangesteld en vergoed door de rechtsbijstand) toonde aan dat er zich slib had opgehoopt in de hoeken van die collector. Bij de antivriesbehandeling heeft dit slib geen antivriesmiddel kunnen opnemen, waardoor het water in de slib zich had uitgezet door de vorst. In deze casus waren de onvoorzienbaarheid en de genomen antivriesmaatregelen aantoonbaar, waardoor de omniumverzekeraar zijn dekkingsstandpunt wijzigde. De klant kreeg hierdoor toch een vergoeding.

Er zijn dus talloze praktijkvoorbeelden die het nut van een rechtsbijstandsverzekering aantonen. Een rechtsbijstand bij een onafhankelijke verzekeraar is dus zeker geen overbodige luxe.

Interesse in een correcte rechtsbijstandsverzekering?

Huysman Yacht is marktleider in pleziervaart en helpt u graag verder.